Vision, målsætning, samarbejde

Har I brug for en tovholder til visionsdag eller temadag i menighedsrådet eller provstiet?

Jeg har over 20 års erfaring med at hjælpe menighedsråd og provstier i arbejdet med at finde fælles visioner og målsætninger, prioritere og følge op.

Det kan være generelt eller inden for bestemte områder som gudstjenestelivet, arbejdet med børn og unge, kommunikation i sognet, samarbejde i sognet og mellem sogne. Jeg har også erfaring i at facilitere længerevarende processer over en periode, f.eks. processer, hvor man overvejer sammenlægning af eller tæt samarbejde mellem sogne. Rådgivning i forbindelse med ansættelser kan også være en del af processen.

Min erfaring stammer bl.a. fra mine år som generalsekretær i Kirkefondet.

Programmet for en visionsdag eller temadag fastlægges i samarbejde med stedet. Som regel indgår i hvert fald følgende elementer:

  • Viden: vores billede af sognet og den situation, vi er i. Hvad er det for en virkelighed, vi forholder os til
  • Værdier: hvad betyder det for os at være kirke, og hvilke værdier er vi fælles om/ ikke fælles om
  • Visioner: hvad er vores billede af kirken inden for den tidshorisont, vi arbejder med. Hvad er det, vi drømmer om?
  • Virkeliggørelse: konkrete mål for de kommende år

Arbejdet foregår både i plenum, og i mindre grupper, og der kan indgå inspirationsoplæg om særlige emner.

Pris afhænger af varighed og indhold. Et 6-7 timers arrangement incl. forberedelsesmøde og efterfølgende rapport vil typisk koste ca. 13.000,- kr.

nye vinde