Jesus Krist i Jødeland

Malmø-provsten Niels Sørensen skrev nedenstående vise i midten af 1600-tallet til kirkeligt brug, og den blev optaget i Kingos salmebog, sunget til melodien til en dengang kendt salme: “Kom o hedningfrelser sand”.

Det var Niels Sørensens salme, som i 1810 inspirerede Grundtvig til “Dejlig er den himmel blå”.

Der er en interessant detalje i salmens vers 13: nemlig tolkningen af den symbolske betydning af de tre gaver som svarende til Jesu kongeværdighed, hans guddomsværdighed og hans menneskelighed (dødelighed).  Denne tolkning var den gængse i legendetraditionen og er altså her gået ind i salmen.

Kilde:
Allan Klitgaard: Der lyser en stjerne i Østerland, artikel i “Folkemusik i Danmark”,1997, årg. 8, nr. 6, ss.38-40

Jesus Krist i Jødeland
lod sig føde Gud og mand
stjernen både lys og klar
sås i luften åbenbar.

2. Vise mænd fra Østerland
dér de så den stjerne grandt
brød de alle op på stand
og forlode deres land.

3. Ginge til Jerusalem
og med flid bespørge dem
hvor den den nyfødte søn
kunne ofre skænk og bøn.

4. Da Herodes det fornam
blev han meget ond og gram
han i frygt og fare sad
og med ham den ganske stad.

5. Alle lærde i sit land
straks tilsammen kaldte han
og udforskede med flid
Kristi fødested og -tid.

6. I det ringe Betlehem
er Messiæ fødehjem
læser vi i Skriftens bog,
svarede den skare klog.

7. Han fremkaldede på stand
de, som var fra Perserland,
og med flid dem frittede
når den stjerne lod sig se.

8. Rejser ilig, sagde han,
til den stad i Jødeland
og ransager flittelig
hvordan alting haver sig.

9. Når I så den sag i grund
har udspurgt, da samme stund
kommer, lader mig forstå,
jeg det barn tilbede må.

10. Der de hørte kongens mund
rejste de i samme stund
stjerne sig tilsyne lod
og for dem på vejen stod.

11. Til den over huset kom
hvori var det barn så from
med forældre begge to
de der indgik ganske fro.

12. De faldt ned på deres knæ
od op deres skatte-fæ
gaver prægtig og trefold
ofred de den konge bold.

13. Guld anstod den konge prud,
røgelse den herre prud
myrrha som et menneske
tjente hans begravelse.

14. Gud dem varte hemmelig
om Herodes’ mord og svig,
straks en anden vej de fandt
hjem til deres eget land.

15. Dig ske lov, O, Jesus Krist
du est Jacobs Stjerne vist!
Lys udi mit hjert’ og sind,
send dit ord og ånd derind!