Gammel mariavise

Dette er et uddrag af en middelalderlig mariavise, udgivet i en større samling mariaviser med titlen “Vor Frues sange fra Danmarks Middelalder” i 1918 på Katolsk Forlag. Værket er digitaliseret og kan læses her .

Jeg har ikke kendskab til melodien.

 

Tre Vise Mænd af Østerland kom,
hos Herodem monne de søge
efter Jesum, den Frelser saa from,
de vilde hannem gærne tilbede.
Saa vorde jo Maria vort Skjold i hverende Vaade!

Hans Stjerne, som for os fremgangen er
fra Øster, den monne os sige,
at han er den ny Konge saa kær,
paa Jorden findes ikke hans Lige.«
Saa vorde jo Maria vort Skjold i hverende Vaade!

»Gaar bort og søger efter Barnet kær,
indtil at I det monne finde!
og siger mig, naar det opfundet er,
at tilbede det har jeg i Sinde.
Saa vorde jo Maria vort Skjold i hverende Vaade!

Herodes blev vred og alle hans Mænd
han spurgte, hvor Christus skulde fødes;
de sagde til hannem: i Betlehem
i Jødeland skulde han søges.
Saa vorde jo Marie vort Skjold i hverende Vaade!

Kong Herodes lod sadle Gangeren graa,
til Bethlehem lyster ham at ride:
han vilde der dræbe det lille Barn,
som agted mod hannem at stride.
Saa vorde jo Maria vort Skjold i hverende Vaade!

Maria tog Barnet udi hendes Arm,
og Josef ‘tog Asnet tillige:
saa rejste de gennem det jødiske Land,
til Ægypten, som Gud dennem viste.
Saa vorde jo” Maria vort Skjold i hverende Vaade!

Vel fjorten tusinde*) Børn saa smaa,
deres Blod lod han udgyde:
men Jesus var tredive Mile derfra,
før Solen den gik til Hvile.
Saa vorde jo Maria vort Skjold i hverende Vaade!