C. Kofoed: Vise mænd fra Østerland

Bornholms Tidende aftrykte 5.januar 1895 et digt til lejligheden af en lokal poet, C. Kofoed:

Vise mænd fra Østerland
fandt vor Gud og frelsermand,
Ordet hans vor ledestjerne
føre os selv fra det fjerne.

De Jesusbarnet fandt
og hjerteglæden vandt
tilbad i ham, den lille,
al livets kraft og kilde

Til Betlehem vi gå,
i tanken der vi stå,
i krybberummet inde
vi Jesusbarnet finde.

Når der vi født ham skue
ved Ordets klare lue,
vi ofre ham vort hjerte,
som han os selv det lærte