Smagsprøve

De hellige vismænd kommer til Kristus og skænker ham gaver

Neden for er gengivet et kort afsnit af Historia Trium Regum på middelaldertysk! Nemlig en opsummering af selve mødet mellem vismændene og Jesusbarnet. Hvis du ikke kan finde mening i det, har jeg for en sikkerheds skyld gengivet det på dansk!

DO de coninge quamen to Bethleem mit erme offer. do was ihesus eyn cleyn kindkin .xiij dage alt, und was soisliken und und vet, Gewonden in arme snoide und lelike doichere bit an de armen Vnd was geleget in de Cribbe, oppe dat heuwe.

Maria de moder was eyn persone, schone van lyue und ok vett und bruyn. Und to derre tijt hadde sy omb eynen blawen mantel, de was ok wale snode Vnd was vor open vnd hilten voren to mit der luchter hant. Vnd oppe deme hoifde hadde sy eyn lynen doik, dat was to male om dat houet gewonden bit an dat ansichte to. Vnd sy sat op der Cribben. Vnd ere rechte hant oppe dem hoifde des conincx ihesus.

Vnd do de coninge vor der Cribben oitmodeliken de hande ihesus hadden gekust, do offerden sy myt reuerencien vnd ynneliken eren offer, den sy bracht hadden. Vnd lachten den offer by dat hoift des kindekins an der moder vote. Vnd wat wa van deme offer dar na geschach, dat steht hir na geschreuen.

Melchior, der coninc van arabien, de onsme heren dat gold offerde, de was der mynste in der personen. Balthasar, der coninc von Saba, de dat wyrok offerde, was myddelmeesich in der personen. Yaspar, der coninc van tharsis, de den Mirra offerde, was grote in der personen. He was eybn swart more, Dan af dat de propheten gesproken hadden: de more sollen neder vallen und kneyn vor goede, Vnd syne vyande solende erde lecken. sey sullen comen to dyr, de dy plagen to beschimpfen, vnd sullen anbeeden de voit trappen dynre vote.

(Die Dreikönigslegende des Johannes von Hildesheim. Untersuchen zur niederrheinischen Übersetzung der Trierer Handschrift 1183/485…, München 1968 ss.104-106)

Dansk gengivelse ved KB:

Da kongerne kom til Betlehem mit deres offergaver, da var Jesus et lille spædbarn, 13 dage gammel, og var sød og hvid, svøbt i fattige, enkle og slidte svøb op til armene. Og han var blevet lagt i krybben på høet.

Maria, moderen, var en person, som var af skøn skikkelse, og også hvid og brun. Og på det tidspunkt bar hun en blå kappe, som var meget enkel og åben foran, og som hun holdt sammen foran med den venstre hånd. Og på hovedet havde hun et linnedtørklæde, som var viklet tæt om hovedet ind til ansigtet. Og hun sad ved krybben og hendes højre hånd lå på kongen Jesu hoved.

Og da kongerne foran krybben ydmygt havde kysset Jesu hænder, da ofrede de med ærefrygt og inderligt deres gaver, som de havde medbragt og lagde offeret ved spædbarnets hoved ved moders bryst.

Melchior, kongen af Arabien, som ofrede Guldet til vor Herre, han var den mindste af personerne. Balthasar, kongen af Saba, som ofrede røgelsen,  han var den mellemste af personerne. Yaspar, kongen af Tharsis, var den største af personerne. Han var en sort mor, for det står skrevet hos profeterne: “morerne (formentlig en fejloversættelse af et ord, som betyder “havets magter”, KB) skal kaste sig ned og knæle for Gud, og hans fjender skal slikke støvet. De skal komme til dig, som plejer at spotte dig, og de skal tilbede dine fodtrin.”

memling-1470
Hans Memling: Vismændenes tilbedelse (Museo del Prado, Madrid). Billedet stammer fra ca. 1470 – altså samtidig med håndskriftet, som teksten er taget fra.