Souvenir fra Köln?

En middelalderlig helligtrekongers-souvenir?

I 1871 blev der på Als fundet en lille flad oval skive, støbt af to lag glas med en blå overfladefarve, hvori der var indridset nogle figurer. Efter findestedet blev den døbt ”Alsgemme”. Gemme har ikke noget med ordet at gemme at gøre. Det kommer af det latinske ”gemma”, der betyder perle eller ædelsten.

I de følgende år blev der fundet flere af samme type rundt om i Europa. I Danmark er der fundet 12 kendte eksemplarer, det seneste i 2005. Spredt ud over (især Nord-) Europa kendes omkring 100 af slagsen. De er forskellige; men en stor del af dem – og alle kendte, der er fundet i Danmark – har det samme motiv indridset: tre menneskefigurer.

De tidligste i Europa kan dateres til at stamme fra ca. år 1000; men alle de danske fund er fra tiden mellem år 1200 og 1350. Det er fundene fra denne periode, der typisk har tre personer som motiv.

I mange år var forskerne i tvivl om, hvad alsgemmerne var for noget. Længe troede man, at det var hedenske smykker eller mislykkede forsøg på at efterligne romerske gemmer. Andre mente, at der var tale om en slags mønter. Mulighederne for en korrekt datering af fundene gav imidlertid nye tilgangsvinkler til fundene. I dag er det en almindelig opfattelse, at de tidligere alsgemmer – der ikke har tre personer, men andre motiver – har været sjældne og kostbare smykker eller amuletter.

Derimod er teorien, at de senere – med de tre personer – er ”masseproducerede” og derfor ikke så værdifulde. Opfattelsen er, at de tre personer netop forestiller de Hellige tre Konger, og at der er tale om souvenirer eller amuletter, som har med pilgrimsfarter til Domkirken i Köln at gøre. I 1164 overførtes de Hellige tre Kongers relikvier fra Milano til Domkirken i Köln.

Det gav anledning til betydelig valfartsaktivitet med pilgrimme, der skulle besøge Domkirken og se det overdådige skrin, som kongernes knogler efter sigende lå i. Pilgrimsmærker var ikke usædvanlige som souvenirer fra valfartsstederne, som dokumentation for, at man havde besøgt stedet, og som hellige amuletter, der måske ansås for at kunne have helbredende eller beskyttende virkninger.

Da de Hellige tre Konger lige som Skt. Kristoffer blev opfattet som de vejfarendes helgen, er det ikke så sært, at alsgemmerne er kommet langt omkring i Europa som rejseamuletter.

Det er sandsynligvis et tilfældigt sammenfald; men det er alligevel eftertankevækkende, at det første danske gemme blev fundet på Als. Als har historisk meget stærke helligtrekongerstraditioner med optog og fester. Disse holdes stadig i hævd i flere landsbyer på øen.

alsgemme
Alsgemme fundet af amatørarkæolog Per Lars Christiansen i Odsherred i november 2005

Kilder:

Maria Panum Baastrup: Alsgemmer i Danmark – fundforekomst, funktion og forlæg (Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2004, s. 157-169

http://www.ellingelyng.dk/Per%20Lars%20Christiansen%209.1.htm