De vise mænd i muslimsk tradition

Lagt op januar 2022 – lånt fra Michael Rønne Rasmussen (facebookopslag)


De vise mænd optræder også i den muslimske tradition, men den muslimske overlevering rummer en beretning om de vise mænd, der opsøger den nyfødte Jesus i Betlehem. Beretningen er overleveret af Wahb b. Munabbih (ca. 655 – 725 e. Kr.):

”Den nat, da Jesus blev født, drog en gruppe, der troede på Jesus, ud, fordi en stjerne, som de ikke kendte, viste sig. Før dette havde de drøftet, hvorvidt stjernens tilsynekomst var et fødselstegn i Daniels Bog. De drog ud mod stjernen og bragte med sig guld, myrra og røgelse.

Da de passerede en af Syriens konger, spurgte han dem, hvor de skulle hen? De fortalte ham om stjernen. Han sagde: ”Af alle ting; hvorfor bringer I ham guld, myrra og røgelse?” De sagde: ”Det passer til ham, fordi guld er det mest ædle af alle ting, som man kan eje, og denne profet er den mest ædle af alle mennesker i sin tid. Myrra bruges til at helbrede sår og skrammer, og denne profet vil blive en læge overfor alle syge og lidende. Røgelsen (er) fordi røgen som ingen anden ting stiger op til himlen, og denne profet vil Gud opløfte til himlen som ingen anden i hans tid er blevet ophøjet.

Da de sagde dette, besluttede kongen sig for at slå barnet ihjel. Han sagde: ”Gå I bare, og når I finder stedet, så bring oplysningerne til mig, for jeg ønsker at gøre det samme, som I ønsker”. Så drog de afsted og gav de gaver, som de havde med, til Maria. De havde også tænkt sig at vende tilbage til kongen, for at fortælle ham om stedet for Jesu (fødsel), men en engel viste sig for dem og sagde: ”Vend ikke tilbage til han, og fortæl ham ikke om stedet, for han ønsker kun at vide dette, så han kan slå barnet ihjel. Så de vendte tilbage til deres sted af en anden vej”.

(Fra Brannon M. Wheeler: ”Prophets in the Quran”. An Introduction to the Quran and Muslim Exegesis” (London/New York 2002) s. 303 – Oversat af Michael Rønne Rasmussen).