Fra Indien til Köln

Fra Indien til Köln

Ifølge ”Historia Trium Regum” og andre middelalderlegender ender Kaspar, Melchior og Balthasar deres dage i Indien. De nedlægger deres kongekroner og bliver viet til biskopper af apostlen Thomas, der jo var Indiens apostel.

De bevarer naturligvis stor autoritet og indsætter før deres død patriarker som efterfølgere for Skt. Thomas, og de indsætter Presbyteren Johannes – som iflg. legenderne var kristen præstekonge over et stort indisk rige og hvis efterfølgere altid bar samme navn – som hersker.

Da de har udrettet alt, hvad de skal, lever de 2 år i byen Seuwa ved foden af Bjerget Vaus, hvor stjernen havde vist sig, da Jesus blev født. Kort før julefesten viser stjernen sig igen over byen, og 8 dage derefter dør Melchior, 116 år gammel, lige efter at have læst den hellige messe. 5 dage derefter, ved Epifanifesten – Helligtrekongersdag! – dør så Balthasar, 111 år gammel, ligeledes lige efter at have læst messen. Og igen 6 dage derefter dør Kaspar, 109 år gammel, efter at have læst messen.

h3r-1738De bliver alle tre lagt i samme kiste i samme grav, forenet som venner i døden som i livet. Og det fortælles endog, at da Kaspar bliver lagt i kisten, rykker de to andre sig lidt til side for at gøre plads for ham!

Efter deres død ligger deres lig i graven ”som sovende, ikke døde” og mange undere og helbredelser finder sted der. Men efterhånden forfalder både kristentroen og gravmælet, og østens lande fyldes af kætteri og vranglære. Agtelsen for Kongerne forsvinder, og det ender med, at de tre folk, som de oprindelig var konger over, tager hver deres konge tilbage til deres eget land, hvorefter de mere eller mindre går i glemme der.

Men i år 234 bliver Kejser Konstantin kristen. Hans mor, Helena var oprindelig jøde, men bliver omvendt og bliver meget ivrig i den kristne tro. Hun brænder for troen og rejser til alle de hellige steder og helmer ikke før hun – ved Guds hjælp naturligvis – har fundet de største relikvier. Historia Trium Regum beretter, at hun finder selve Kristi Kors og de nagler, som frelseren blev sømmet på korset med. Hun lader gravkirken bygge i Jerusalem, og Presbyter Johannes lader indhugge et kapel for de Hellige tre Konger i klippen ved Golgata.

Helena lader et utal af skønne kirker og kapeller bygge rundt om i den østlige del af kristenheden, indsætter præster og fremmer i det hele taget troen på forbilledlig vis.

h3r-1743Hun beslutter så at rejse til Indien for at finde resterne af Kongerne. Det tager sin tid, for hun skal også have renset afgudstemplerne og omskabt dem til kirker og genkristnet de frafaldne. Hun hører efterhånden alle beretningerne om Kongernes liv efter deres rejse til Betlehem og ønsker brændende at se deres grav. Den almægtige opfylder hendes ønsker og

Presbyter Johannes forærer hende resterne af Melchior og Balthasar.

Med Kaspar er det imidlertid således, at de onde kættere, nestorianerne, har magten i det land, der før var hans. Og selvom de ikke agter Kongerne, vil de ikke udlevere hans lig, men gemmer det på et befæstet sted på en ø. Helena går i forhandling med dem, og efter mange tovtrækkerier lykkes det hende at få Kaspars rester i bytte for resterne af selveste Skt. Thomas, som også er kommet i besiddelse af.

img_17461Legenden fortæller, at da de tre Kongers rester endelig er samlet igen, breder der sig en liflig velduft, som helbreder mange syge.

Nu bringer Helena Kongerne til Konstantinopel og sørger for, at de bliver anbragt i den nybyggede Hagia Sofia kirke, hvor der i forvejen er ganske mange kraftige relikvier, bl.a. selve Jesu tornekrone!

I Konstantinopel bliver Kongernes rester, også under tumulterne under og efter Konstantins efterfølger Julian Apostata (Den frafaldne), som forfølger de kristne. Derefter er der stor forvirring og frafald fra den sande lære. Og som straf herfor lader Gud saracenerne indtage Grækenland og Armenien.

Det lykkes imidlertid den vestromerske kejser Mauritius at generobre området og indsætte en kristen kejser igen. Denne Kejser – Manuel – sender den fromme, lærde Eustorgius til Milano som gesandt. Milaneserne vælger ham til ærkebiskop, og derfor beder han kejseren om at få sendt de Hellige tre Kongers relikvier til Milano. Det sker – uden at legenden går nærmere ind på hvorfor og hvordan.

Så er relikvierne i Milano indtil 1164, hvor de holdes højt i ære og der sker mange undere ved dem.

Men i 1164 gør milaneserne oprør mod Kejser Frederik Barbarossa. Den reelle historie er, at Kejseren beder Kölns ærkebiskop Reinald von Dasselt, som også er en mægtig hærfører, om hjælp til at slå milaneserne. Lønnen for denne bistand er helligtrekongersrelikvierne og adskillige andre stærke relikvier fra Milano.

Legenden siger imidlertid også, at Milanos herskere gemmer relikvierne. En af dem, Hr. Asso, er specielt forhadt af kejseren, og han går til ærkebiskop Reinald og røber relikviernes gemmested for ham mod at han vil bede om nåde for ham hos Kejseren, hvilket også sker.

Så føres relikvierne under stor højtid og fest til Köln og indføres i Domkirken, hvor de har været siden – bortset fra kortvarige flytninger pga. krig og restaurering! Altså i over 850 år.

 

h3r-1827
Relikvierne føres i procession ind i Köln. Relief i Kölns Domkirke. Foto KB

O, Felix Colonia!

“Oh, lykkelige Köln!

Sådan slutter Historia Trium Regum. Efter en opfordring til borgerne i byen om at tage godt vare på kongerne, prises byen lykkelig for at være blevet kendt værdig til at huse benene af de tre første troende og rene blandt hedningene. Dem skal byen rose sig mere af end af nogen anden skat På grund af dem agtes og æres byen højt af alle mennesker. Oftere end alle andre byer i verden nævnes dens navn af folkeslag og konger, fyrster og ædle! Men jo mere byen elskes i verden på grund af sine helgener, jo højere skal byen selv ære og agte Gud og hans tjenere, jo inderligere love og prise Gud og hans helgener, så den skal finde nåde på Dommens Dag!

Træsnittene er fra et tysk håndskrift fra 1480, gengivet i E. Christern: Die Legende von den Heiligen Drei Königen  ( München DTV 1963)