Helligtrekongers søndag som missionssøndag

Tanken bag Helligtrekongers Søndag som en søndag, hvor man markerer kirkens mission i hele verden, hænger naturligvis sammen med, at de Hellige tre Konger i traditionen repræsenterer hele den kendte verden, der kommer og falder på knæ for og tilbeder Jesus.

Det er derfor, kongerne i traditionen afbildes som henholdsvis hvid, brun og sort, repræsenterende hhv. Europa, Asien og Afrika. Og i legenderne fortælles det, at kongerne på vejen hjem netop fortalte alle, de mødte, om det, de havde oplevet.

I Danmark opstod tanken om at markere søndagen nærmest helligtrekonger som missionssøndag i midten af 1800-tallet. På det tidspunkt havde de første ydremissionsselskaber og -initiativer etableret sig, og vækkelserne var ved at bryde frem.

Missionssøndagene – i nogle egne ligefrem hele missionsuger – slog rod i store dele af landet. Tidligere missionærer og selskabernes hjemmemedarbejdere kom og fortalte “fra missionsmarken” i forbindelse med gudstjenesten, og der blev samlet mange penge ind til missionærerne rundt om i verden.

Birgitte Nørgaard Warming fra Danmission oplyser, at der stadig holdes en del missionssøndage på Helligtrekongers søndag. I dag er formen anderledes; men ofte indbydes medarbejdere fra Danmission eller andre missionsselskaber til prædike ved gudstjenesten eller holde foredrag efterfølgende.

Hun nævner Lemvig, Bøvling, Holstebro,Voldhøj i Struer, Brændkærkirken i Kolding,  Sønderbro Kirke i Horsens, Lystrup kirke ved Aarhus,  Zionskirken i Esbjerg og Ålholm Kirke i København som kirker, hvor traditionen fortsat er levende. Ikke alle steder foregår det dog Helligtrekongers søndag.

Link til artikel om Helligtrekonger og mission: Klik her