Historia Trium Regum – Middelalderlegenden

historia-trium-regum-1484Illustration til Historia Trium Regum fra håndskrift fra 1480’erne. Tidstypisk : den gamle knæler med guldet. Den modne peger på stjernen som vejledning til den unge. Maria er i himmelblå kappe – og Josef? – Han er ikke med i billedet!  Kongernes placering er nøjagtig som på nedenstående træskærerarbejde fra Jyllinge

 

 

Historia Trium Regum – de Tre Kongers Legende – er et fantastisk værk til forståelse af Middelalderens brug af traditionen om De Hellige tre Konger. Karmelitermunken Johannes af Hildesheim (død 1375) samlede alt det legendestof om kongerne, som han kunne få fat i, til en stor sammenhængende beretning og udgav på latin.

I årene herefter spredtes hans legendeudgave i mange forskellige – fra hinanden afvigende – håndskrifter ud over ikke bare hele Tyskland, men hele Europa. De  ældste tyske oversættelser kom kort tid efter. Allerede i 1400-tallet var håndskriftet f.eks. oversat til engelsk. Dele af Johannes af Hildesheims værk indgik i andre legendesammenhænge, f.eks. den udbredte folkebog “Jesu Barndoms Bog”, som blev oversat til dansk i 1508.

Historia Trium Regum blev i mange henseender normgivende for opfattelsen og fremstillingen af de Hellige tre Konger, båder i den kirkelige og folkelige tradition og i kunsten. Det er herfra, vi ved, hvad de hed, hvordan de så ud, hvor de kom fra, osv. osv. Det var herfra, man hentede indhold til Middelalderens kirkespil med kongerne.

Johannes af Hildesheim fortæller ikke blot om kongernes vandring til Betlehem og deres tilbedelse af barnet, men også om deres senere skæbne og om deres relikviers vej fra deres grave i Indien via Milano og til domkirken i Köln. Legenden, som formentlig blev nedskrevet ca. 1364 i anledning af 200-året for overførelsen af relikvierne til Köln, var med til at fremme dyrkelsen af Kongerne i Köln og pilgrimsvalfarter til skrinet med relikvierne i Köln, selvom de Hellige tre Konger aldrig er blevet officielt helgenkåret af nogen pave.

Under dette menupunkt er samlet forskelligt stof om Historia Trium Regum, forhåbentlig også på et tidspunkt en udførlig gennemgang af legenden på dansk. Der er forkortede udgaver, romantiske gendigtninger og links til forskellige artikler på nettet.

Historia Trium Regum har været et omdrejningspunkt i mit arbejde med traditionen-

Smagsprøve på middelalderteksten her

En god tysk udgave af legenden, oversat til moderne sprog, er:

Johannes von Hildesheim:
Die Legende von den Heiligen Drei Königen
Übertragen von Elisabeth Christern
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1963

Denne  udgave bygger på et latinsk håndskrift fra 1477. Jeg har endvidere i mit arbejde med legenden inddraget et håndskrift  fra Trier, der er en af de første tyske oversættelser.

Link til engelske oversættelser af Johannes af Hildesheim her
Link til Schwabs tyske og Andreas Munchs danske gendigtninger fra Romantikken her

????????????????????????????????????Dette træskærerarbejde fra Jyllinge Kirke er formentlig fra begyndelsen af 1500-tallet, men indsat i en senere ramme med to andre julemotiver.

Det viser den klassiske legende i den fuldt udfoldede form: De tre konger af hver sin hudfarve og hver sin alder – den ældste på knæ i tilbedelse, den modne og den unge er på vej, repræsenterende alderdom, manddom og ungdom, repræsenterende de tre da kendte verdensdele: Europa, Asien og Afrika, og med de tre gaver repræsenterende Jesu kongeværdighed (guldet), hans guddomsværdighed (røgelsen) og hans menneskelige dødelighed (myrraen).