Himmerland 1860

Citat fra Helligtrekongersprædiken af sognepræst Christine Beck i Kokkedal Kirke, hvor hun om helligtrekongersskikke i Himmerland beskriver fattige gamles helligtrekongersvandring i 1860:

”Næste dag ved midnatstid gav hundene hals, og ind ad porten kom 3 gamle mænd i lange kapper, bærende en mærkelig tingest, en meget stor stjerne af pap, hvis forreste side var bemalet med billeder, der forestillede de hellige tre kongers rejse; inden i stjernen var der en lille lampe, sådan at de gennemsigtige billeder kunne ses, når den tændtes.

Den ene af de gamle drejede med et håndsving stjernen langsomt rundt, sådan at man kunne se alle billederne. Måske sang de imens. Det var helt rørende at høre disse noget rystende stemmer synge til Herrens pris, og det var ligefrem med en virkelig andagt, både karle og piger og for resten også vi andre hørte derpå; der var en stemning over det, som betog os. ”

Det var Hellig tre konger. En måde at runde julen af på.