Om mig selv

Jeg er født 17.10.1953 og opvokset på Als.

Jeg er gift med Nathalie, og tilsammen har vi 4 voksne børn og er bedsteforældre til 7.

Uddannet teolog fra Århus Universitet 1979
Præst først i Åbyhøj og så ved Kapernaumskirken i København NV indtil 1994
Generalsekretær i Kirkefondet 1994-2010, hvor jeg ikke mindst beskæftigede mig med rådgivning af menighedsråd om visioner, målsætning, prioritering i arbejdet, samarbejde mellem sogne samt fornyelsesprojekter i kirkelivet og med kirkerummet.
Siden 2010 sognepræst i Jyllinge Sogn.

Jeg har i mange år holdt foredrag og skrevet om kirkelige og teologiske emner. Jeg har også udgivet og bidraget til en række bøger – se under “udgivelser”. Jeg har blandet mig i mange debatter gennem årene, bl.a. om folkekirkens styrelse og forholdet mellem stat og kirke; men også om spørgsmål, der har med tro, bekendelse, gudstjeneste og ikke mindst forholdet mellem folk og kirke.

Som præst lægger jeg megen vægt på arbejdet med gudstjeneste og ritualer og på, hvordan man skaber og fastholder en bred fortrolighed med de enkle grundpiller i kristendommen.

I 80’erne var jeg aktiv i de uofficielle kontakter med kristne menneskerettighedsaktivister i det daværende DDR

Og så har jeg haft temmelig mange tillidsposter af forskellig slags i kirkelivet, fra medlemskab af Præsteforeningens Bestyrelse (1990-95), redaktionsmedlem i Kritisk Forum for Praktisk Teologi i 10 år, over medlemskab af diverse udvalg og bestyrelser, formand for Kirkeligt Centrum i en årrække og medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd 2017-21. Aktuelt er jeg ansvh. redaktør af magasinet AMEN – tro og liv i Roskildeområdet, som udgives af sognene i Roskilde Domprovsti.

Jeg har altid bevaret interessen for Sønderjyllands historie og nutid – og er naturligvis fan af Sønderjyskes superligahold….1 PinsedagHKK12 06 2011AKH 009