Helligtrekongers Kirke

Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk

Ud over Helligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke er der kun én kirke i Danmark, der har fået navn efter kongerne, og det er endda en ganske ny kirke: Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk blev indviet i 2012 til aflastning af den gamle Vallensbæk Kirke, der var blevet alt for lille til det store forstadssogn.

Navnet har imidlertid – endnu – ikke ført til et særligt fokus på beretningen eller traditionerne om De Hellige Tre Konger. Der er ikke noget i kirkens udsmykning, der viser hen til kongerne. Alene et logo med tre kroner, som bruges i dele af kirkens informationsmateriale vidner om navnet.

Kirken fik imidlertid heller ikke navnet som følge af en særlig tilknytning til motivet. Da kirken skulle indvies havde man lange diskussioner om navnet og endte med, at det dels skulle være et navn, der ikke var i brug andre steder, dels kunne referere til noget i den gamle kirke. Vallensbæk Kirkes hvælvinger er dekoreret med kalkmalerier og et af disse forestiller kongerne, på hesteryg på vej mod Betlehem.

Kalkmaleriet i Vallensbæk Kirke er blot et blandt mange i Danmark. Helligtrekongerstraditionen har også her i landet været folkeligt yndet med optog og kirkespil og fester. Det har imidlertid ikke givet sig udtryk i indvielser af kirker til de tre.

Det kunne være spændende, hvis Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk ville følge navnet op ved at satse på at gøre beretning og tradition til en levende del af stedets virkelighed. Ifølge en af sognets præster (Kim Fischer Nielsen) er der ingen kendte traditioner for helligtrekongersoptog eller andre aktiviteter omkring dagen i Vallensbæk landsby. Det er heller ikke lykkedes at skabe faste gudstjenestetraditioner omkring Helligtrekongers Aften eller Dag.

Men navnet forpligter! Så menigheden kan kun opfordres til at tage opgaven op.

Link til kirkens hjemmeside her.