Velkommen

På denne hjemmeside vil du bl.a. kunne finde

  • tilbud om foredrag
  • tilbud om hjælp til visionsdage og temadage for menighedsråd mv.
  • eksempler på artikler og kommentarer, som jeg har skrevet
  • prædikener
  • inspirationsmateriale
  • oplysninger om udgivelser

Materiale, der er offentliggjort på denne hjemmeside, må kopieres og bruges med kildeangivelse, når det ikke er i kommercielt øjemed.

Jeg kan kontaktes for bestilling af foredrag, temadage mv. på

Kaj Bollmann, Bygaden 23A, 4040 Jyllinge, tlf. 46 78 81 60, mobil 23 10 68 16 e-mail: kb@km.dk

PS. En god del af denne hjemmeside består af materiale om de hellige tre konger. Denne del af hjemmesiden kan tilgås direkte fra www.helligtrekonger.dk og er resultat af, at jeg  fra september til og med udgangen af november 2016 havde studieorlov på et projekt om traditioner og gudstjenester til Helligtrekonger. Helligtrekongerssiderne er til inspiration for kolleger og andre interesserede. Men der er også stof til gode og morsomme foredrag om De Hellige tre Konger og traditionerne omkring dem

????????????????????????????????????
Helligtrekongersfigurer af Ingrid Rossing i Hellig Kors Kirke, Jyllinge