Helligtrekongersskrinet i Köln

skrinet-i-koln

De Hellige tre Kongers Skrin i Kölns Domkirke er et af Middelalderens fineste kunstværker. Det er det største, rigest prydede og indholdsmæssigt mest fremtrædende relikvieskrin fra hele Middelalderen.

Da Frederik Barbarossa i 1164 erobrede Milano, blev relikvierne af de tre konger sendt til Köln som tak for, at ærkebiskoppen, Rainald von Dassel havde hjulpet kejseren med at erobre byen. Köln fik dermed en betydelig attraktion til den kirke, som blev den nuværende Kölnerdom. Tusinder af pilgrimme valfartede til byen og kongernes relikvier. Man besluttede derfor at fremstille et fornemt gyldent skrin til disse.

Skrinet blev skabt i tidsrummet fra ca. 1190 til ca. 1220 af guldsmeden Nicolaus af Verdun og gjort færdigt på hans og flere andre værksteder. Udsmykningen består af lueforgyldte Figurer udført i guld og sølv, filigranplader besatte med ædelstene, halvædelstene, antikt udskårne gemmer og kameer. Søjler, buer og profiler er emaljerede.

Udsmykningens motiv er hele frelseshistorien fra verdens skabelse til Verdensdommen.

I 1574 blev en af de største og mest kostbare ædelstene på skrinet – den såkaldte Ptolemæer-kamæon stjålet. Den blev senere fundet i Wien, hvor den stadig findes.

Skrinet blev delvis ødelagt under flugt fra Napoleons tropper. Da disse forlod byen i 1803 kom skrinet tilbage, men i en formindsket udgave, hvor der manglede flere led af udsmykningen. Ved en restaurering i 1961-1973 blev skrinet mest mulig ført tilbage til dets oprindelige udseende. Det fik da et nyt træskrin under guldpladerne. Det gamle træskrin, der er bemalet med scener, kan i dag ses i domkirkens skatkammer.

I Middelalderen var det planen, at skrinet skulle stå i domkirkens korsgang. I dag står det i kirkens centrum bag det middelalderlige højalter i den domkirke, der ikke mindst blev bygget som ramme om helgendyrkelsen af kongerne.

I skrinet befinder sig det, der iflg. legenden er de Hellige tre Kongers knogler. Men ikke alle: en del af relikvierne er senere blevet ført tilbage til Milano.

Link til hjemmeside med billeder af detaljerne på skrinet:

http://www.koelner-dom.de/index.php?id=17450

Kilde desuden: Tekstplancher fra udstillingen i Domkirkeskatkammeret i Köln i anledning af 850 året i 2014 for kongernes ankomst til byen.

https://www.pilgrimsvandring.dk/indf%C3%B8ring/de-vise-m%C3%A6nds-relikvier-har-gjort-k%C3%B6ln-til-pilgrimsm%C3%A5l