Andre relevante bibeltekster

Esajas 60.1-6 – Profetien om folkeskag og konger, der skal komme fra fjerne egne til Zion, fra Midjan, Efa og Saba.

Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet,
Herrens herlighed er brudt frem over dig.
v2  For se, mørket dækker jorden,
mulmet dækker folkene;
men over dig bryder Herren frem,
hans herlighed viser sig over dig.
v3  Folkeslag skal komme til dit lys
og konger til din stråleglans.
v4  Løft blikket, og se dig omkring:
De samles alle og kommer til dig,
dine sønner kommer fra det fjerne,
dine døtre bæres ved hoften.
v5  Da stråler du af glæde, når du ser det,
dit hjerte banker og svulmer,
når havets skatte bringes til dig
og folkenes rigdom kommer til dig.
v6  Kameler i mængde flokkes hos dig,
dromedarer fra Midjan og Efa,
fra Saba kommer de alle sammen,
de bærer guld og røgelse;
de forkynder Herrens pris.

Middelalderlig ill.
Illustration fra middelalderligt manuskript

 

Salme 72.8-11 – om kongerne fra fjerne egne, der skal frembære gaver og kaste sig ned for Zions Konge:

v8  Han skal herske fra hav til hav
og fra floden til jordens ender.
v9  Hans modstandere skal falde på knæ for ham,
hans fjender skal slikke støv.
v10  Konger fra Tarshish og fjerne øer
skal frembære gaver,
Sabas og Sebas konger
skal bringe tribut.
v11  Alle konger skal kaste sig ned for ham,
alle folkeslag skal tjene ham.